Centralny Dom Technologii

Oferta

offer-img-adults

Dla dzieci i młodzieży

Zajęcia w Centralnym Domu Technologii realizowane są w metodyce STEAM. To innowacyjny model nauczania rozwijający kompetencje przyszłości takie jak umiejętności krytycznego i projektowego myślenia, dociekania i analizowania, współpracy i kreatywności. Budowanie tych kompetencji w ramach modelu STEAM odbywa się przez zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. Autorskie programy zajęć przygotowane są w oparciu o szereg konsultacji, doświadczenie i wiedzę merytoryczną zespołu programowego. 

W roku szkolnym 2023/24 zapraszamy uczniów na między innymi na zajęcia z Cyberbezpieczeństwa.

Odwiedzając nas:

 • Dzieci i młodzież rozwiną swoje kompetencje cyfrowe i zgłębią świat nowych technologii.
 • Zobaczą, jak wykorzystywać nowe technologie w edukacji.
Regulamin dla szkół
offer-img-adults
Warsztaty jednorazowe dla klas

Jak co roku Centralny Dom Technologii w okresie roku szkolnego zaprasza na warsztaty technologiczne. Oferta bezpłatnych warszatów skierowana jest do grup zorganizowanych ze szkół publicznych. 

W ofercie będą scenariusze, dostosowane do wieku oraz zainteresowań grupy. Oferta warsztatów obejmuje dzieci w wieku od 7 do 19 lat oraz takie tematy jak programowanie, robotyka, projektowanie 3D, przedsiębiorczość oraz zrównoważony rozwój. Zajęcia trwają 90 minut, a udział w nich jest bezpłatny.

REJESTRACJA: od 6 lutego 2024 r. od godz.12:00
KIEDY: zajęcia ruszają od  12 lutego do 30 maja 2024 r.
GDZIE: Centralny Dom Technologii, Warszawa ul. Krucza 50 (1 piętro).
DLA KOGO: zorganizowane grupy uczniów ze Szkół Publicznych
JAK ZAPISAĆ GRUPĘ: obowiązuje rejestracja przez formularz online dostępny tutaj – https://outlook.office365.com/owa/calendar/[email protected]/bookings (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń) Udostępniamy dla Państwa możliwość zapisu na zajęcia zaplanowane do końca maja

zdj

Cyfrowa przedsiębiorczość 1

Partnerem warsztatów jest firma Allegro

Uczestnicy pracując w grupach stają się przedsiębiorcami – twórcami sklepu internetowego. Muszą przygotować strategię sprzedaży na podstawie dostępnych danych, a także podejmować decyzje biznesowe. Warsztaty łączą wiedzę o funkcjonowaniu e-commerce oraz biznesu i wspierają edukację z obszaru przedsiębiorczości.

zdj

Cyfrowa przedsiębiorczość 2 - Moja własna strona internetowa

Partnerem warsztatów jest firma Allegro

Podczas warsztatu, uczestnicy i uczestniczki wcielą się w rolę zespołu sprzedaży i webdeveloperów. Zadaniem zespołów stanie się przygotowanie strony firmy wraz z podstroną przedstawiającą ofertę i umożliwiająca zakup innowacyjnego produktu. Poprzez pracę w przystępnym edytorze No-Code, młodzież ma szanse poznać czym są lejki i tunele sprzedażowe, konwersja, Landing Page, wartość dla klienta oraz zrównoważony biznes. Warsztaty kończą się prezentacją samodzielnie wykonanej strony internetowej.

zdj

Cyfrowa przedsiębiorczość 3 – Moja własna apka

Partnerem warsztatów jest firma Allegro

Zajęcia te poświęcone są tworzeniu produktów cyfrowych i aplikacji mobilnych. Uczestnicy i uczestniczki wcielą się w ramach zajęć w zespół UX Research and Design, którego celem stanie się zaprojektowanie prototypu aplikacji do ich nowego wynalazku. Poprzez manualną pracę nad prototypami Low-Fi oraz dzięki wykorzystaniu przystępnych edytorów online, młodzież będzie miała okazję poznać podstawy UX Design, projektowania zorientowanego na użytkownika oraz prototypowania aplikacji. Warsztat kończy się prezentacją prototypu aplikacji z pełną ścieżką użytkownika.

zdj

Niech nas gwiazdy prowadzą

Nowa propozycja w ofercie CDT. Warsztat poświęcony jest poznawaniu gwiazdozbiorów – ich kształtów, położenia oraz roli jaką pełnią w kulturach różnych krajów. Uczestnicy zajęć wyszukują na niebie oraz rysują wybrane gwiazdozbiory, ucząc się przy tym mitów i historii z nimi związanymi. Następnie, uczestnicy mogą odrysować stworzone przez siebie gwiazdozbiory przy wykorzystaniu długopisów 3D oraz zabrać ze sobą stworzone przez siebie, trójwymiarowe dzieło

zdj

Mój wymarzony rower

Nowa propozycja w ofercie CDT. Uczestnicy warsztatu poznają środki transportu miejskiego oraz wspólnie zastanawiają się nad tym, w jaki sposób możemy uczynić codzienną drogę do pracy lub szkoły bardziej ekologiczną. Następnie, uczestnicy warsztatów rysują zaprojektowany przez siebie idealny rower. Przy wykorzystaniu długopisów 3D, szkice te są na koniec warsztatów zamieniane w prototypy wymarzonych rowerów.

zdj

Zrób swoją grę

Uczestnicy warsztatu tworzą swoją własną grę w programie Scratch, ucząc się przy tym najważniejszych komend używanych w nauce programowania oraz metod analizy i poprawiania programistycznych błędów. Warsztaty łączą naukę podstaw tworzenia gier komputerowych z podstawami programowania z wykorzystaniem programu Scratch.

zdj

Wstęp do sztucznej inteligencji

Uczestnicy dowiadują się, czym jest sztuczna inteligencja oraz jak wyglądają metody jej uczenia i „trenowania”. Każdy uczestnik poznaje szereg aplikacji opartych na sztucznej inteligencji oraz samodzielnie wykorzystuje metody trenowania AI takie jak uczenie maszynowe czy algorytmy ewolucyjne.

zdj

Ładne i praktyczne - warsztaty wzorów przemysłowych

To nowe warsztaty łączące edukację technologiczną i STEAM z tematem wzornictwa przemysłowego. Uczestnicy poznają podstawy projektowania i druku 3D. W czasie zajęć zaprojektowane zostaną modele doniczek do kwiatów (łączących funkcje użytkowe danego obiektu z wymyślonym przez uczestników wzornictwem i designem). Uczestnicy dowiedzą się również jak zapisywać i udostępniać efekty swoich prac oraz w jaki sposób mogą zastrzec stworzone przez siebie wzory i modele.

zdj

Przedsiębiorczy Warszawiak

To nowa propozycja w ofercie CDT. Zajęcia poświęcone będą tworzeniu własnego biznesu oraz nauce przedsiębiorczości i kompetencji przydatnych na rynku pracy. Podczas pierwszej części kursu, uczestnicy będą planować własny biznes na terenie Warszawy. Przy pomocy metody Design Thinking, grupy warsztatowe będą mapować potrzeby mieszkańców Warszawy oraz kreować pomysły na ich zaadresowanie poprzez wybraną działalność gospodarczą.

Cykl zajęć "Cyfrowy Kierunkowskaz"

Projekt "Cyfrowy Kierunkowskaz" realizowany jest w ramach Programu "Młodzi kompetentni warszawiacy w swoim mieście 2023-2024".

 

Warsztaty kierujemy do zorganizowanych grup uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się w obrębie m. st. Warszawy.

Przygotowaliśmy 7 kursów dla dzieci i młodzieży w różnym wieku (od 7 do 18 lat).

Wszystkie kursy kształtują umiejętności przyszłości, takie jak współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, rozwiązywanie złożonych problemów, kompetencje cyfrowe, myślenie krytyczne oraz kreatywność.

 

Dodatkowo uczestnicy kursów:

- poznają podstawowe komendy programistyczne i nauczą się tworzyć proste, autonomiczne programy,

- poznają zasady działania obwodów elektrycznych i płytek programistycznych,

- poznają metody prowadzenia konsultacji miejskich i społecznych oraz idee społecznego projektowania przestrzeni,

- nauczą się programować animacje i historie zgodne z duchem komunikacji bez przemocy

 

Serdecznie zapraszamy do rejestracji. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel/opiekun.

 

Projekt Cyfrowy Kierunkowskaz w pigułce:

DLA KOGO: Grupy uczniów z warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dzieci i młodzież zamieszkała na terenie m. st. Warszawy.

CO: Kurs obejmujący do 4 lekcji realizowany podczas 2 spotkań warsztatowych po 90 minut każde. Do wyboru jedna z siedmiu oferowanych ścieżek, dostosowanych do grupy wiekowej uczestników.

GDZIE: Zajęcia odbywają się stacjonarnie w naszej siedzibie przy ul. Kruczej 50 w Warszawie. Centralny Dom Technologii znajduje się na 1. piętrze budynku CeDeT.

KIEDY: Każda zarejestrowana grupa zobowiązuje się do uczestnictwa w pełnym kursie (np. 2 kolejne poniedziałki o godz. 9:00 lub 2 kolejne piątki o godz. 11:00). Program będziemy realizować do 31 maja 2024r.

JAK ZAPISAĆ GRUPĘ: Zgłoszenia dokonuje nauczyciel/opiekun grupy poprzez kalendarz dostępny online pod linkiem: https://cdt.pl/informacje.html#kalendarz

Uwaga: Temat zajęć jest wybierany na etapie potwierdzania telefonicznego rezerwacji.

ILE KOSZTUJE: Wszystkie zajęcia w ramach projektu Cyfrowy Kierunkowskaz dla Warszawskich placówek są bezpłatne. Projekt Cyfrowy Kierunkowskaz jest współfinansowany ze środków Urzędu m. st. Warszawy.

Dzieci

Programowalne historie

W czasie kursu uczniowie zapoznają się z podstawami programowania wizualnego oraz zasadami tworzenia historii, opowieści oraz fabuł (np. fabuły gry komputerowej). Uczestnicy uczą się podstaw programowania w ogólnodostępnym środowisku Scratch Jr. Poznanie i wykorzystanie tej ogólnodostępnej aplikacji umożliwi również kontynuowanie rozpoczętej nauki programowania (w domu lub w szkole). Podczas pierwszych zajęć, uczestnicy stworzą historie dotyczące radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz bazujące na koncepcji porozumienia bez przemocy (NVC). Celem uczestników będzie refleksja nad tym czy programowanie może nam pomóc z radzeniu sobie ze złością w codziennym życiu i codziennych sytuacjach.  Poznanie oprogramowania Scratch Jr. podczas pierwszych zajęć, umożliwi poznanie kolejnych, bardziej zaawansowanych komend programistycznych w dalszym toku nauki. Podczas drugich warsztatów, uczestnicy stworzą własną grę w programie Scratch Jr. wykorzystując przy tym pętle, instrukcje warunkowe oraz wypracowaną wcześniej opowieść. Kurs zgodny jest z założeniami metody STEAM oraz NVC.

Dzieci

Wytrenuj swojego robota

W czasie kursu uczniowie zapoznają się z podstawami programowania wizualnego. Uczestnicy uczą się podstaw programowania w obszarze programowania robotów edukacyjnych. W trakcie pierwszych warsztatów w cyklu, uczestnicy poznają roboty edukacyjne Photon, podstawy programowania wizualnego oraz tworzą własne trasy przejazdu robotów, które następnie samodzielnie programują. Po poznaniu podstawowych komend ruchu i funkcjonalności robota, uczestnicy mogą przejść do bardziej zaawansowanych opcji programistycznych. W czasie drugich warsztatów uczestnicy programują „Robopsa” - wykorzystują pętle, instrukcje warunkowe oraz czujniki światła, dźwięku by stworzyć własny program „robota stróżującego”. Tworzenie programu „robopsa” reagującego na komendy, przybliży uczestnikom działanie „sztucznych inteligencji” oraz połączy naukę programowania z tematem dbania o nasze domowe zwierzęta. Kurs zgodny jest z założeniami metody STEAM.

Roboty

Projektowanie miasta przyszłości

Kurs łączy edukację techniczną i STEAM z zaangażowaniem w idee Inteligentnego Miasta. Na pierwszych zajęciach, uczestnicy poznają podstawy projektowania i modelowania przestrzeni miejskiej w 3D - wcielając się w rolę badaczy i projektantów, uczestnicy zdiagnozują najważniejsze potrzeby mieszkańców Warszawy w kontekście przestrzeni miejskiej oraz zaprojektują park przyszłości, którego makietę zbudują w programie do modelowania 3D. Na drugim warsztacie, uczestnicy kursu poznają podstawy programowania oraz konstrukcji obwodów elektrycznych za pomocą płytki rozwojowej Microbit. Celem każdej grupy będzie poznanie różnego rodzaju rozwiązań Smart city, a następnie stworzenie własnego rozwiązania technicznego. Uczestnicy poprzez budowę makiety „inteligentnego budynku” oraz zaprogramowanie płytki microbit wraz z wybranym czujnikiem, będą tworzyć miniaturowe, prototypowe Inteligentne miasto.

Roboty

Mosty dla robozwierząt

To nowa propozycja w ofercie CDT. Kurs łączy dbanie o edukację ekologiczną i wiślaną z metodą STEAM oraz nauką konstruowania. Uczestnicy poznają historię małży pilnujących poziomu zanieczyszczeń w Wiśle, by następnie skonstruować i zaprogramować własne robo-zwierzęta służące ochronie rzeki (np. sprzątające plaże, czy pilnujące lasów). Drugie warsztaty poświęcone są technice, matematyce i podstawom geometrii. Uczestnicy tworzą wspólnie mosty dla robo-zwierząt, wykorzystując różne przykłady konstrukcji mostów (w tym mostów wiślanych) z całej Polski.

Roboty

Neonowcy

To nowa propozycja w ofercie CDT. Kurs łączy edukację techniczną, STEAM z zajęciami artystycznymi i poznawaniem historii Warszawy jako „stolicy neonów”. Pierwsze zajęcia w kursie poświęcone będą historii neonów oraz projektowaniu graficznemu i modelowaniu 3D. Uczestnicy stworzą własny projekt neonu wykorzystując przy tym design i styl nawiązujący do dawnych neonów warszawskich (np. charakterystyczną ręczną kursywę w wypadku neonów stworzonych z napisów). Najlepsze trójwymiarowe projekty neonów zostaną wydrukowane przez obsługę Centralnego Domu Technologii na drukarkach 3D, przy użyciu Fluorescencyjnego filamentu PLA (święcącego w ciemności) oraz wręczone uczestnikom na kolejnych zajęciach z cyklu. Drugie zajęcia poświęcone będą technicznym aspektom tworzenia i działania neonów. Uczestnicy poznają przyczyny odejścia od projektów „neonizacji stolicy” oraz stworzą własny projekt święcącego neonu, przy pomocy taśmy LED i mikrokontrolerów, wraz z samodzielnym zaprogramowaniem jego kolorów, animacji i efektów świetlnych.

Roboty

Ekologiczne A.I.

To propozycja łącząca popularne warsztaty z budowych ekologicznego chatbota, z nowymi warsztatami o sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniu w planowaniu swojej ścieżki zawodowej. Uczestnicy i uczestniczki podczas pierwszych warsztatów poznają definicję sztucznej inteligencji, sposoby jej uczenia i „trenowania” oraz różnego rodzaju narzędzia A.I. dostępne w Internecie. Podczas tych zajęć, uczestnicy nauczą się obsługi programu ChatGPT, dowiedzą się czym jest (przydatna na obecnym i przyszłym rynku pracy) umiejętność „formułowania promptów” oraz stworzą własną stronę internetową dotyczącą segregacji śmieci. Podczas drugich zajęć, uczestnicy samodzielnie stworzą chatbota wyposażonego w sztuczną inteligencję, którego zadaniem będzie udzielanie odpowiedzi na pytania związane z segregacją śmieci.

Roboty

Przedsiębiorczy Warszawiak

To nowa propozycja w ofercie CDT. Zajęcia poświęcone będą tworzeniu własnego biznesu oraz nauce przedsiębiorczości i kompetencji przydatnych na rynku pracy. Podczas pierwszej części kursu, uczestnicy będą planować własny biznes na terenie Warszawy. Przy pomocy metody Design Thinking, grupy warsztatowe będą mapować potrzeby mieszkańców Warszawy oraz kreować pomysły na ich zaadresowanie poprzez wybraną działalność gospodarczą. Następnie, grupy dokonywać będą analizy własnego pomysłu przy jednoczesnym poznaniu i wykorzystywaniu szeregu biznesowych narzędzi (burze mózgów, analiza grupy docelowej, analiza konkurencji, analiza SWOT, Business Model Canvas itp). Druga część kursu poświęcone będzie ekologii oraz tworzeniu stron internetowych. Podczas drugich zajęć w cyklu, zadaniem uczestników będzie poznanie celów zrównoważonego rozwoju i modyfikacja swojego pomysłu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. O nowych celach i misji przedsiębiorstwa, uczestnicy muszą poinformować potencjalnych klientów poprzez stworzenie własnej, dobrze opisanej strony internetowej wymyślonego przez nich biznesu.

place-icon-1

Dla nauczycieli

Dla nauczycieli i edukatorów przygotowaliśmy cykl zajęć „Piątki dla nauczycieli w CDT” oraz warsztaty wzmacniające kompetencje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

W trakcie warsztatów online uczestnicy i uczestniczki – nauczyciele wszystkich poziomów kształcenia, w tym także szkół specjalnych, zdobędą wiedzę i umiejętności, które pomogą im w prowadzeniu efektywnej edukacji na odległość.

Odwiedzając nas:

 • Poznasz narzędzia wspierające przygotowanie i prowadzenie zajęć zdalnych.
 • Dowiesz się jak angażować uczniów i oceniać ich pracę, a także jak korzystać z nowych technologii w codziennej pracy dydaktycznej.
 • Uzyskasz wsparcie metodyczne i nauczysz się prowadzić zajęcia w nurcie STEAM.
 • Otrzymasz narzędzia dydaktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Poznasz innych edukatorów, otwartych na wymianę doświadczeń.
about-img-3
Szkolenia online

"Piątki dla Nauczycieli w CDT", to cykl warsztatów online, który tworzymy w ścisłej współpracy z edukatorami, nauczycielami i praktykami. Tematyka zajęć idealnie odpowiada na aktualne potrzeby, dostarczając uczestnikom mnóstwa inspiracji.

Podczas warsztatów online „Piątki dla nauczycieli w CDT” uczestnicy zdobywają cenną wiedzę i umiejętności, które pomagają w prowadzeniu nowoczesnej i efektywnej edukacji. Pomagamy nauczycielom w motywowaniu swoich uczniów do nauki,oraz pokazujemy jak sprytnie włączać nowe technologie do procesu nauczania.

 • KIEDY: Zajęcia odbywają co tydzień, w każdy piątek roku szkolnego w godz. popołudniowych.
 • GDZIE: online 

Wszystkie materiały są dostępne na naszym YouTube oraz w naszej Bazie Wiedzy.

Szkolenia Laboratorium Edukacji CDT 

Bezpłatne, dwudniowe stacjonarne szkolenia dla nauczycieli.

W ich trakcie poznasz między innymi praktyczne możliwości wykorzystania metody STEAM w sali szkolnej. Nauczysz się pracy z uczniami integrując: naukę (Science), technologię (Technology), inżynierię (Engineering), sztukę (Art) i matematykę (Mathematics).  

Podczas pierwszego dnia samodzielnie przejdziesz przez STEAMowy proces – od zdefiniowania problemu, aż po konstrukcję prototypowego rozwiązania. Oprócz metody STEAM przybliżymy Ci również inne metody tworzenia scenariuszy lekcji i działań edukacyjnych.  

Drugiego dnia poznasz od podstaw narzędzia i technologie, które możesz wykorzystać w STEAMowych lekcjach i projektach. skupimy się na jednym z trzech narzędzi: Drukarki 3D, Mikrokontrolery oraz Roboty edukacyjne.  

 

 • TEMAT: Mikrokontrolery
 • KIEDY: 13-14 marca (poniedziałek-wtorek) w godz. 9:00-15:00
 • GDZIE: Centralny Dom Technologii, ul. Krucza 50, Warszawa (I p. sala T i E)
 • JAK SIĘ ZAPISAĆ: Obowiązuje rejestracja przez formularz online dostępny tutaj https://forms.office.com/e/AxZea2KQKv – (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń).

O kolejnych warsztatach będziemy informować już wkrótce.


Narzędzia używane w trakcie szkolenia dopasowane są do założeń programu Laboratoria przyszłości i pozwalają na poznanie obsługi technologii i narzędzi dostępnych w ramach tego programu.  
  
Szkolenia są współfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.  

offer-img-adults

Zajęcia dla seniorów

Projekt „Cyfrowi Debiutanci – oswajamy technologie” umożliwia osobom w dojrzałym wieku zdobycie nowych umiejętności w zakresie korzystania z nowych technologii i pomaga przełamać obawy związane z korzystaniem z nich.

Uczestników zajęć wprowadzamy w świat aplikacji, poczty elektronicznej i bezpieczeństwa w Internecie.

Prowadzimy bezpłatne kursy w formie online, a zgromadzone materiały udostępniamy w naszej Bazie Wiedzy.

Aby być na bieżąco z ofertą dla Cyfrowych Debiutantów, warto śledzić nasze kanały w mediach społecznościowych − zapraszamy na Fanpage Centralnego Domu Technologii na Facebooku.

Odwiedzając nas:

 • Nauczysz się podstaw, które pozwolą Ci świadomie korzystać z komputera i smartfona.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje cyfrowe i zgłębisz wiedzę o nowych technologiach.
 • Zobaczysz, jak wykorzystywać dostępne aplikacje w życiu codziennym.
 • Poznasz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
offer-img-senior
Warsztaty

W ramach projektu "Cyfrowi Debiutanci - Oswajamy Technologie" zorganizowaliśmy warsztaty online. Ich uczestnicy uczyli się podstaw bezpiecznego korzystania z komputera i smartfona, a także poznają przydatne aplikacje i popularne komunikatory.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się:

- jak obsługiwać smartfon

- jak korzystać z przydatnych programów i aplikacji

- jak bezpiecznie poruszać się w internecie

- czym są media społecznościowe i jak z nich korzystać

- jak prosto i szybko załatwiać codzienne sprawy online.

 

Wszytskie warsztaty są zgromadzone i udostępnione w naszej Bazie Wiedzy.

Aby być na bieżąco z ofertą dla Cyfrowych Debiutantów, warto śledzić nasze kanały w mediach społecznościowych − zapraszamy na Fanpage Centralnego Domu Technologii na Facebooku.

Korzystamy z cookies. Kontynuując wyrażasz zgodę na naszą  Politykę Prywatności i Cookies